skip to main content
GEPREFEREERDE TERM
Steunregeling(RED2018)  
DEFINITIE
  • een instrument, regeling of mechanisme, toegepast door een lidstaat of een groep lidstaten, die het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen bevordert door de kosten van deze energievorm te verlagen, de verkoopprijs te verhogen of het volume aangekochte energie te vergroten door een verplichting tot het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen of op een andere wijze; dit omvat, maar blijft niet beperkt tot, investeringssteun, belastingvrijstelling of -verlaging, terugbetaling van belasting, steunregelingen voor verplichting tot het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, met inbegrip van regelingen betreffende groencertificaten, en rechtstreekse prijssteunregelingen, met inbegrip van feed-in-tarieven en degressieve of vaste premiebetalingen
BREDER CONCEPT
BRON
  • Renewable energy directive 2018
URI
https://begrippen.geostandaarden.nl/energie/nl/page/c_3191e84f
Download formaat:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 19-04-2021, laatst gewijzigd 20-04-2021
NAUW VERWANTE CONCEPTEN
Energie thesaurus