skip to main content
PREFERRED TERM
Richtlijn 2003/54/EG Artikel 2  
TYPE
  • Collection

DEFINITION
  • Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG - Verklaringen met betrekking tot ontmantelings- en afvalbeheeractiviteiten.
SOURCE
  • Richtlijn 2003/54/EG Artikel 2
URI
https://definities.geostandaarden.nl/id/begrippenkader/VIVET#skosCollection_146abb2c
Download this concept: