skip to main content
PREFERRED TERM
Leveringszekerheid  
DEFINITION
  • Zekerheid op de continuïteit van de levering van warmte, met uitzondering van het ontbreken van deze zekerheid als gevolg van een tijdelijke onderbreking van de levering van warmte die naar verwachting niet langer duurt dan vijf dagen en incidenteel voorkomt, waarbij in ieder geval: a. de verblijfsruimte van de verbruiker te verwarmen is tot een binnentemperatuur van minimaal 20 graden Celsius voor zover er warmte ten behoeve van ruimteverwarming wordt geleverd en indien is voldaan aan de in het uitgewerkt kavelplan, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, of de leveringsovereenkomst, bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, gestelde isolatiewaarden en kenmerken van de binneninstallatie en de ventilatie; b. tapwater wordt geleverd op een temperatuur of te verwarmen is tot een temperatuur die voldoet aan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde norm, voor zover er warmte ten behoeve van tapwater wordt geleverd; c. voldoende warmtebronnen of potentiële warmtebronnen beschikbaar zijn voor de korte en lange termijn.
BROADER CONCEPT
SOURCE
  • Wet Collectieve warmtevoorziening
URI
https://begrippen.geostandaarden.nl/energie/nl/page/c_9e14ac1e
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 04-02-2021, last modified 04-02-2021
EXACTLY MATCHING CONCEPTS